Welkom

Welkom bij  In de praktijk!

Een kind dat trots op zichzelf is, vrolijk naar school gaat en met sprongen vooruit gaat, is een blij kind!

Lukt het leren niet of heeft uw kind het sociaal emotioneel moeilijk? In de praktijk biedt individuele begeleiding zodat uw kind weer zelfvertrouwen krijgt. De begeleiding kan in onze praktijkruimte plaatsvinden, maar we komen ook vaak op school voor de begeleiding. Samen met uw kind, u als ouders en andere betrokkenen zoals bijvoorbeeld de leerkracht, werken we aan datgene wat uw kind moeilijk vindt. We vinden het belangrijk dat het kind de regie houdt. Kwaliteiten, interesses en motivatie worden ingezet om van uw kind weer een blij kind te maken.

Wilt u weten op welke wijze we dit aanpakken? Lees meer onder het kopje 'wat' en 'hoe' op deze site!

U bent welkom bij ons in Leeuwarden voor een gratis en vrijblijvend intakegesprek. Onze praktijk vindt u vlakbij het Centraal station in de Wijnhornsterstraat 128.

 

 Wij werken aan:

Sociaal emotioneel

Leren
 • Wie ben ik
 • Omgaan met elkaar
 • Omgaan met gevoelens
 • Pesten en gepest worden
 • Verdriet
 • Boosheid
 • Angst/ teruggetrokken gedrag
 • Spelling
 • (Begrijpend) Lezen
 • Rekenen
 • Dyslexie
 • Dyscalculie
 • Concentratie
 • Werkhouding

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mail2